منوی دسته بندی

شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگی در زندگی و کسب‌و‌کار ما دارند و هر روز شاید تا چند ساعت از همین مسنجرها استفاده می‌کنیم و در برخی موارد تمامی درآمد زندگی و مخارج ما وابسته به همین شبکه‌هاست. موضوعی که برای هر فردی حائز اهمیت است برقراری امنیت و داشتن اطمینان خاطر در رابطه با همین ارتباطات و پیام‌رسان‌هاست. تصور این‌که روزی ببینیم که تمامی اطلاعات ما در شبکه‌های اجتماعی در اختیار دیگری است هم وحشتناک است. پس در گام نخست پس از را‌ه‌اندازی و ایجاد حساب کاربری تامین امنیت است. ما بر آن شدیم که در این بخش علاوه بر ترفندها و نکات آموزشی دیگر، امنیت پیام‌رسان‌ها را در الویت قرار دهیم.