تا 77 درصد تخفیف بهاره روی تمامی آموزش‌ها

سرمایه‌گذاری
منوی دسته بندی

آموزش رایگان HTML: قسمت شانزدهم: آموزش ایجاد لیست در html

لیست در html

لیست‌ها یکی از عناصر مهم در طراحی سایت هستند. برای نمایش لیست در سبد خرید، نمایش دانش‌آموزان بر اساس نمره، مشخصات شخصی فرد و … از لیست در html استفاده می‌شود. کاربران به راحتی می‌توانند داده‌ها یا اطلاعات ساختاریافته‌ای را در لیست‌ها مشاهده نمایند. در این قسمت از آموزش رایگان HTML می‌خواهیم آموزش ایجاد لیست در HTML را یاد بگیریم.

ساختار لیست در html

برای ایجاد یک لیست در html از جفت تگ‌های <ul> و <li> یا <ol> و <li> استفاده می‌شود. اگر به تصویر زیر دقت کنید مشاهده می‌کنید که لیست‌ها دو نوع هستند: لیست‌های مرتب و لیست‌های نامرتب. در لیست نامرتب ترتیب قرارگیری آیتم‌ها مهم نیست و نشانگر یا marker هر کدام از آیتم‌ها شبیه یکدیگرند. در لیست مرتب، ترتیب قرارگیری آیتم‌ها مهم است و برای نشان‌دادن اهمیت هر آیتم از علائمی مانند حروف الفبا، اعداد و … استفاده می‌شود.

<ul> مخفف Unordered List و برای ایجاد لیست نامرتب استفاده می‌شود. <ol> کوتاهOrdered List جهت ایجاد لیست مرتب استفاده می‌شود. <li> مخفف List Item برای نمایش هر کدام از آیتم‌های لیست استفاده می‌شود.

لیست در html
ساختار لیست در html

برای نمایش تصویر بالا به قطعه کد زیر توجه کنید.

<h3>Unordered List (UL + LI)</h3>
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ul>

<h3>Ordered List (OL + LI)</h3>
<ol>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ol>

لیست‌ها در html می‌توانند به صورت تودرتو باشند و ساختار پیچیده‌تری داشته باشند. یعنی هر آیتم لیست ممکن است خودش یک لیست مرتب یا نامرتب باشد که این امکان باعث می‌شود تا شما بتوانید ساختارهای سلسله‌مراتبی مانند منوهای دارای زیر منو را ایجاد کنید و انعطاف‌پذیری بیش‌تری دارد.

<h3>Nested Unordered List</h3>

<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS
    <ul>
      <li>Basic CSS</li>
      <li>Advanced CSS</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Javascript</li>
</ul>

<h3>Nested Ordered List</h3>

<ol>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS
    <ol>
      <li>Basic CSS</li>
      <li>Advanced CSS</li>
    </ol>
  </li>
  <li>Javascript</li>
</ol>

<h3>Nested List (3)</h3>
<ol>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS
    <ul>
      <li>Basic CSS</li>
      <li>Advanced CSS</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Javascript</li>
</ol>

<h3>Nested List (4)</h3>
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS
    <ol>
      <li>Basic CSS</li>
      <li>Advanced CSS</li>
    </ol>
  </li>
  <li>Javascript</li>
</ul>

خروجی قطعه کد بالا به صورت زیر می‌باشد.

ساختار پیچیده‌تر لیست در html
ساختار پیچیده‌تر لیست در html

ویژگی یا attributeهای لیست مرتب یا Ordered List در html

برخلاف تگ <ul>، تگ <ol> دارای چندین ویژگی مهم هستند که مهم‌ترین آن‌ها را شامل موارد زیر است:

 • ویژگی type
 • خاصیت start
 • خاصیت reserved

attribute یا ویژگی type در لیست‌های مرتب

attribute یا ویژگی type بر اساس نوع شماره‌گذاری که در زیر آورده شده است از کاراکترها یا اعداد مختلفی برای نشانگر هر آیتم در لیست استفاده می‌کند.

Typeتوضیح
“1” از اعداد 1،2،3،… برای آیتم‌های لیست استفاده می‌شود.
“A” از کارکترهای انگلیسی با حروف بزرگ برای آیتم‌ها استفاده می‌شود.
“a” از کارکترهای انگلیسی با حروف کوچک برای آیتم‌ها استفاده می‌شود.
“I” از کارکترهای Roman با حروف بزرگ برای آیتم‌ها استفاده می‌شود.
“i” از کارکترهای Roman با حروف کوچک برای آیتم‌ها استفاده می‌شود.

برای درک بهتر به قطعه کد زیر توجه کنید:

<h3>OL type="1" (Default)</h3>
<ol>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ol>

<h3>OL type="i"</h3>
<ol type="i">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ol>

<h3>OL type="I"</h3>
<ol type="I">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ol>

<h3>OL type="a"</h3>
<ol type="a">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ol>

<h3>OL type="A"</h3>
<ol type="A">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ol>

خروجی قطعه کد بالا به صورت زیر خواهد بود:

ویژگی type در لیست‌های مرتب
ویژگی type در لیست مرتب در html

تنظیم ویژگی start در لیست‌های مرتب در html

این ویژگی در یک لیست مرتب مشخص می‌کند که شماره‌گذاری آیتم‌ها با چه عدد یا کاراکتری بر اساس type مشخص شده، شروع شود. در واقع این خاصیت برای هر نوع شماره‌گذاری یک مقدار عددی استفاده می‌کند. برای درک بهتر به کد زیر توجه کنید.

<h3>OL start ="3" type="1"</h3>
<ol start="3">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ol>

<h3>OL start ="3" type="i"</h3>
<ol start="3" type="i">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ol>

<h3>OL start ="3" type="a"</h3>
<ol start="3" type="a">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ol>
 ویژگی start در لیست‌های مرتب در html
ویژگی start در لیست مرتب در html

attribute reserved در لیست‌های مرتب در html

این ویژگی دو مقدار true و false را می‌گیرد. به‌صورت پیش‌فرض آن false می‌باشد. در حالت پیش‌فرض ترتیب آیتم‌های هر لیست به همان صورتی که در کد html آورده شده است، می‌باشد. در حالتی که reserved مقدار true داشته باشد، ترتیب آیتم‌ها به صورت برعکس در خروجی نمایش داده می‌شود. به کد زیر توجه کنید.

<h3>OL reversed = "false" (Default)</h3>
<ol>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ol>

<h3>OL reversed = "true"</h3>
<ol reversed="true">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ol>
 ویژگی reserved در لیست‌های مرتب در html
ویژگی reserved در لیست مرتب در html

استایل‌دهی به لیست در html با کدهای CSS

همان‌طور که در بخش‌های بالا توضیح دادیم با کدهای html دو نوع لیست مرتب و نامرتب می‌توان تولید نمود. در تصویر زیر می‌توانید تفاوت این دو نوع لیست را مشاهده کنید.

استایل‌دهی به لیست در html با کدهای CSS

با استفاده از دستورات CSS می‌توانید تنظیمات زیر را برای لیست‌ها انجام دهید:

 • تنظیم و انتخاب نوع marker در لیست‌های نامرتب
 • تنظیم و انتخاب نوع marker در لیست‌های مرتب
 • انتخاب یک تصویر به عنوان marker در لیست نامرتب
 • مشخص کردن محل قرارگیری marker در لیست مشخص

1- CSS list-style-type برای لیست در html

ویژگی list-style-type در CSS برای تگ <ul> در لیست‌های نامرتب به‌کار برده می‌شود. در مواقعی که بخواهید استایل هر آیتم را تنظیم کنید، استفاده می‌شود و مقادیر زیر را می‌تواند داشته باشد:

 • dist
 • circle
 • square
 • none
<h3>list-style-type: dist (Default)</h3>
<ul style="list-style-type: dist;">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ul>

<h3>list-style-type: circle</h3>
<ul style="list-style-type: circle;">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ul>

<h3>list-style-type: square</h3>
<ul style="list-style-type: square;">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ul>

<h3>list-style-type: none</h3>
<ul style="list-style-type: none;">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ul>
1- CSS list-style-type برای لیست در html
list-style-type CSS برای لیست نامرتب

ویژگی list-style-type در CSS برای تگ <ul> لیست‌های مرتب، مقادیر زیر را می‌تواند داشته باشد:

 • none
 • disc
 • circle
 • square
 • armenian
 • decimal
 • cjk-ideographic
 • decimal-leading-zero
 • georgian
 • hebrew
 • hiragana
 • hiragana-iroha
 • katakana
 • katakana-iroha
 • lower-alpha
 • lower-greek
 • lower-latin
 • lower-roman
 • upper-alpha
 • upper-greek
 • upper-latin
 • upper-roman

2-CSS list-style-image

این ویژگی برای تگ <ul> استفاده می‌شود. در مواقعی که بخواهید به جای markerهای هر آیتم از یک تصویر خاص استفاده کنید، به صورت زیر عمل کنید:

<ul style="list-style-image: URL('../right-arrow-16.png')">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ul>
 2-CSS list-style-image
list-style-image برای لیست نامرتب

توجه: دستور list-style-image نسبت به دستور list-style-type اولویت دارد. در صورتی که تصویری توسط دستور list-style-image مشخص نشده باشد از مقداری که با توجه به دستور list-style-type مشخص شده است، نمایش داده می‌شود.

3-CSS list-style-position

ویژگی list-style-position برای تگ‌های <ul> و <li> استفاده می‌شود و برای تنظیم موقعیت marker هر کدام از آیتم‌هاست. این ویژگی مقادیر زیر را می‌تواند داشته باشد:

 • outside: در این حالت marker بیرون از هر آیتم لیست قرار می‌گیرد.
 • inside: در این حالت marker درون هر آیتم لیست قرار می‌گیرد.
 • initial
 • inherit

به تصویر و کد مرتبط به آن نگاه کنید.

 3-CSS list-style-position
list-style-position برای لیست‌های نامرتب

4-CSS margin, padding

شما با مشاهده تصویر زیر، ساختار یک لیست در html را مشاهده می‌کنید. شما می‌توانید با استفاده از دستورات CSS مقادیر margin و padding مربوط به لیست را تنظیم کنید.

ساختار یک لیست درhtml

در کد زیر با استفاده از دستورات CSS مقادیر padding و margin را تنظیم نموده‌ایم.

ul {
 background: #3399ff;
 padding: 20px;
}
ul li {
 background: #cce5ff;
 margin: 5px;
}
ol {
 background: #ff9999;
 padding: 20px;
}
ol li {
 background: #ffe5e5;
 padding: 5px;
 margin-left: 35px;
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS List</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="margin-padding-example.css" />
</head>
<body>
  <h3>ul {padding: 20px;} ul li {margin: 5px}</h3>
  <ul>
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>Javascript</li>
  </ul>
  <h3>ol {padding: 20px;} ol li {margin-left: 35px; padding: 5px;}</h3>
  <ol>
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>Javascript</li>
  </ol>
</body>
</html>
لیست در html

حرف آخر

در این جلسه آموزشی، شما را با انواع لیست در html آشنا کردیم. دو نوع لیست مرتب و نامرتب را بررسی کردیم. دستورات CSS را برای تنظیم ظاهر آن‌ها استفاده نمودیم و برای درک بهتر چند نمونه مثال مختلف را با دستورات html تمرین کنید.

منبع: بامادون | کپی و نشر مطلب با ذکر نام نویسنده و منبع بلامانع است.

این مقاله براتون مفید بود؟

زهرا فتوحی نیا وب‌سایت
کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و عاشق برنامه‌نویسی و طراحی وب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 16 =

تا 77 درصد تخفیف بهاره روی تمامی آموزش‌ها