google-advanced-search

جامع‌ترین آموزش جستجوی حرفه‌ای در گوگل

به بامادون خوش آمدید. در دوره آموزش جستجوی پیشرفته در گوگل، اصول جستجوی حرفه‌ای در گوگل را یاد خواهید گرفت.

آموزش‌ها در بامادون از سطح صفر شروع می‌شود و تا پیشرفته ادامه دارد. راستی این دوره آپدیت یکساله دارد.

آموزش‌های رایگان

دانش تنها گنجینه‌ای است که همیشه همراه صاحبش خواهد بود.

آموزش‌ رایگان مجازی‌سازی

دوره آموزشی رایگان VMWare Workstation